Regulamin Płatności

Regulamin Płatności

Data Publikacji: 22.11.2023

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje opłaty za fakturę;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach programu opłać fakture.
4. Opłata faktur – serwis internetowy dostępny pod https://panel.raf-comp.net.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności Opłacić Fakturę;
5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu opłać fakturę dostępnego pod adresem https://panel.raf-comp.net.pl/.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Opłata Faktur, działający pod adresem  https://panel.raf-comp.net.pl/, prowadzony jest przez firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski mieszcząca się ul.Biskupów Płockich 6,21-150 Kock NIP:716-264-65-00 .
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania płatności faktury wystawionej przez w/w firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej płatności za wystawioną fakturę/faktury

2.5. Korzystanie z panelu opłać fakturę jest możliwe jedynie po założeniu konta przez firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem panelu opłać fakturę dla Firm, które prowadzą działalność w kraju i płacą podatek VAT.
2.7. Firmy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w panelu  opłać fakturę https://panel.raf-comp.net.pl/.

2.8 Firma F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski po rozpoznaniu usterki informuje zgaszającego naprawę telefonicznie o kosztach naprawy oraz części podzespołów.

 

III. Zasady korzystania z panelu opłać fakturę

3.1 Warunkiem korzystania z panelu opłać fakturę jest współpraca z firmą  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski
3.2 Firma   F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski ma prawo do ograniczenia dostępu do panelu po za kończonej współpracy.

IV.  Metody płatności

4.1 Płatność dokonywana jest przez zewnętrzną  firmę Przelewy24.pl.
4.2. Metody obsługiwane:

a. Przelew Bankowy
b. Blik

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close