Regulamin Płatności

Regulamin Płatności

Data Publikacji: 22.11.2023

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje opłaty za fakturę;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach programu opłać fakture.
4. Opłata faktur – serwis internetowy dostępny pod https://panel.raf-comp.net.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności Opłacić Fakturę;
5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu opłać fakturę dostępnego pod adresem https://panel.raf-comp.net.pl/.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Opłata Faktur, działający pod adresem  https://panel.raf-comp.net.pl/, prowadzony jest przez firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski mieszcząca się ul.Biskupów Płockich 6,21-150 Kock NIP:716-264-65-00 .
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania płatności faktury wystawionej przez w/w firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej płatności za wystawioną fakturę/faktury

2.5. Korzystanie z panelu opłać fakturę jest możliwe jedynie po założeniu konta przez firmę  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem panelu opłać fakturę dla Firm, które prowadzą działalność w kraju i płacą podatek VAT.
2.7. Firmy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w panelu  opłać fakturę https://panel.raf-comp.net.pl/.

2.8 Firma F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski po rozpoznaniu usterki informuje zgaszającego naprawę telefonicznie o kosztach naprawy oraz części podzespołów.

 

III. Zasady korzystania z panelu opłać fakturę

3.1 Warunkiem korzystania z panelu opłać fakturę jest współpraca z firmą  F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski
3.2 Firma   F.H.U.”Raf-Comp” Rafał Danielewski ma prawo do ograniczenia dostępu do panelu po za kończonej współpracy.

IV.  Metody płatności

4.1 Płatność dokonywana jest przez zewnętrzną  firmę Przelewy24.pl.
4.2. Metody obsługiwane:

a. Przelew Bankowy
b. Blik